Αγορά

Η αγορά του λογισμικού μας μπορεί να γίνει με τηλεφωνική παραγγελία.

Για τους Έλληνες χρήστες δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην χρήση του προγράμματος ή οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός (μεταβίβαση, πώληση κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά αδειών χρήσης επικοινωνήστε μαζί μας.